İş verenler tarafından sözlü mülakatlarda yada kurumun standart belirlemiş olduğu yazılı sınavlarda sizin programlama bilginizi ölçebilecek bazı yetkinlik belirten sorular bulunmaktadır. Bu makalemde sizlere kendi yeteneğinizi de test edebileceğiniz; nesne yönelimli programlama ve özellikleri, Java ve işlevselliğine ilişkin genel sorular, Java koleksiyonları, çöp toplayıcıları, istisna işleme, Java uygulamaları, Swing, JDBC, Uzak Metot Çağrımı (RMI), Servlet ve yaklaşık görüşecek JSP konularında genel kültür olabilecek bazı mülakat sorular bulunmaktadır.

 

 

 

Konu baslıklarını su şekilde sıralayacak olursak;

 1. Object Oriented Programming (OOP)
  2. Java hakkında Genel Sorular
  3. Java Threads
  4. Java Collections
  5. Garbage Collectors
  6. Exception Handling
  7. Java Applets
  8. Swing
  9. JDBC
  10. Remote Method Invocation (RMI)
  11. Servlets
  12. JSP
 2. Object Oriented Programming (OOP)

OOP alanında java dili olsun olmasın mutlaka encapsulation, inheritance, polymorphism ve abstraction hakkındaki genel bilgiyi ve küçük bir uygulama yazarak örnek verebileceğiniz kesinlikle soru olacaktır. Bu sebepten encapsulation, inheritance, polymorphism ve abstraction kavramlarının açıklamalarını iyi dile getirmelisiniz. Özelliklede Abstraction ve Encapsulation arasındaki farkların ne olduğu hakkında özel ve puanlaması yüksek soru tipiyle karşılaşabilirsiniz.

 1. Java hakkında Genel Sorular
 • Jvm Nedir, java neden platform bağımsız bir programlama dili olarak anılmaktadır?
 • JDK ve JRE arasındaki farklar nelerdir?
 • Bir keyword olarak “Static” nedir, private veya static metotları nasıl geçersiz kılabiliriz?
 • Non Static bir değer, static bir değişkene erişebilir mi?
 • Java tarafından desteklenen veri türleri nelerdir? Autboxing ve Unboxing nedir?
 • Function Overriding ve Overloading nedir?
 • Constructor, Constructor Overloading ve Copy-Constructor nedir?
 • Çoklu miras yani multiple inheritance nedir?
 • Interface ve Abstract sınıflar arasındaki fark nelerdir?
 • pass by reference ve pass by value nedir, örneklendiriniz?
 1. Java Threads
 • Process ve Thread arasındaki farklar nelerdir?
 • Bir is parçacığını oluşturmak için hangi yolu tercih edersiniz, neden?
 • Yüksek seviyedeki bir is parçacığı nasıl oluşturulur?
 • Synchronized Method ve Synchronized Block arasındaki farklar nelerdir?
 • Deadlock nedir?
 • Deadlock olmaksızın N kaynaktaki N Thread’e erişimleri nasıl oluşturabiliriz?
 1. Java Collections
 • Java Collections Framework’lerinin en temel interface’leri nelerdir?
 • Niçin Cloneable ve Serializable interface’ler collection uzatmaları değildir?
 • Iterator nedir?
 • fail-fast ve fail-safe arasındaki farklar nelerdir?
 • Java’da HashMap nasıl çalışır?
 • hashCode() ve equals() metotlarının Java’daki önemleri nelerdir?
 • HashMap ve Hashtable arasındaki farklar nelerdir?
 • Array ve ArrayList arasındaki farklar nelerdir? Hangi zamanlarda ArrayList üzerinde Array’lar kullanılır?
 • ArrayList ve LinkedList arasındaki farklar nelerdir?
 • Comparable ve Comparator interface nedir?
 • Java Priority Queue nedir?
 • Big-O notation hakkındaki bilginiz nedir? Farkı veri yapıları acısından bazı örnekler verebilir misiniz?
 • Java Collection framework’e ilişkin en iyi uygulamalardan bazıları nelerdir?
 • Enumeration ve Iterator interface’leri arasındaki farklar nelerdir?
 • HashSet ve TreeSet arasındaki farklar nelerdir?
 • Sıralı bir dizi (ordered array) ve sırasız bir dizi (unordered array) arasındaki farklılıklar nelerdir?
 1. Garbage Collectors
 • Java’da garbage collection kulla niminin amacı nedir ve ne zamanlar kullanılır?
 • System.gc() ve Runtime.gc() metotları ne is yaparlar?
 • Ne zaman finalize() metodu çağırılır ve amacı nedir?
 • Bir nesne referansı null olarak değerlendirilmişse, garbage collection hemen o nesne tarafindan tutulan belleği serbest mi birikir?
 • Java Heap yapısı nedir? Heap’te ki Perm Gen alanı nedir?
 • Serial ve Throughput Garbage collector aralarındaki farklar nelerdir?
 • Bir nesne ne zaman garbage collection için uygun olur?
 1. Exception Handling
 • Java exception’un iki turu nedir? Bu iki tur arasındaki farklar nelerdir?
 • Exception ve Error’lar arasındaki fark nedir?
 • throw ve throws arasındaki farklar nelerdir?
 • Exception handling sonunda bulunan finally bloğunun önemi nedir?
 • finalize() metodu ile finally bloğu arasındaki farklılık nedir?
 1. Java Applets
 • Applet nedir? Applet yasam döngüsü hakkında bilgi veriniz?
 • Bir applet yüklendiğinde ne olur?
 • Applet ve Java Application arasındaki farklılıklar nelerdir?
 • Applet’lerde ki kısıtlamalar nelerdir?
 • Güvenilmeyen applet’ler nelerdir?
 • Internet üzerinden yüklenen applet ve dosya sisteminden yüklenen applet arasındaki farklılıklar nelerdir?
 1. Swing
 • Choice ve List arasındaki farklar nelerdir?
 • Layout manager nedir?
 • Scrollbar ve jScrollPane arasındaki farklılıklar nelerdir?
 • Clipping Nedir?
 • MenuItem ve CheckboxMenuItem arasındaki farklılıklar nelerdir?
 • BorderLayout ve GridBagLayout elementleri nasıl ayarlanabilir?
 • Window ve Frame arasındaki farklar nelerdir?
 • Clipping ve Repainting arasındaki ilişki nedir?
 • Event-listener interface ve event-adapter class arasındaki ilişki nedir?
 1. JDBC
 • JDBC Nedir?
 • JDBC driver’larinin rollerini açıklayınız?
 • Class.forName metodunun amacını açıklayınız?
 • PreparedStatement’in Statement üzerindeki avantajı nedir?
 • CallableStatement kullanımı nasıldır?
 • Connection pooling ne demektir?
 1. Remote Method Invocation (RMI)
 • RMI nedir?
 • RMI mimarilerinin temel prensipleri nelerdir?
 • RMI mimarisinin katmanları nelerdir?
 • RMI’nin uzaktan arabirim rolleri nelerdir?
 • java.rmi.Naming sınıfının rolü nedir?
 • RMI binding ne demektir?
 • Naming sınıfındaki bind() ve rebind() metotlarının işlevleri ve aralarındaki farklar nelerdir?
 • Bir RMI programının çalışmasındaki temel adımlar nelerdir?
 • RMI stup rolü nedir?
 • DGC nedir? Nasıl çalışır?
 • RMI içerisindeki RMISecurityManager kulla niminin amaçları nelerdir?
 • Marshalling ve Demarshalling kavramlarını açıklayınız?
 • Serialization ve Deserialization kavramlarını açıklayınız?
 1. Servlets
 • Servlet Nedir? Bir Servlet mimarisi nasıl olmalıdır?
 • Servlet ve Applet arasındaki farklar nelerdir?
 • GenericServlet ve HttpServlet arasındaki farklar nelerdir?
 • Servlet yasam dongusünden bahsedin?
 • doGet() ve doPost() arasındaki farklar nelerdir?
 • Web Application nedir?
 • SSI, Server Side Include ya pisini açıklayın?
 • Servlet Chaining nedir?
 • Client makinelerin servlet’lere istek göndermesinden bahsedin?
 • HTTP’nin yanıt verme adımlarından bahsedin?
 • Cookie nedir?
 • HTTP Tunneling nedir?
 • sendRedirect ve forward metotları arasındaki farklar nelerdir?
 • URL Encoding ve URL Decoding yapıları nelerdir, açıklayınız?
 1. JSP
 • JSP Page nedir? JSP ile çalışmanın avantajları nelerdir?
 • JSP Request’lerinin işlem adımları nelerdir?
 • Directive’ler nelerdir? JSP’te mevcut directive’ler nelerdir?
 • JSP action’lar nelerdir?
 • Scriptlet, Decalaration ve Expression’lar nelerdir, açıklayınız?
 • imlicit objects nedir, ne ise yararlar açıklayınız?

Kısacası, java üzerine bir is mülakatında sözlü mülakatlarında yâda yazılı sınavlarında çıkabilecek en genel ve basit soru tiplerini her defasında gözden geçirmenizde fayda var. İyi kod yazabiliyor olabilirsiniz fakat her ne kadar kendinizi ifade ederken bireyleri bilmek zorundaysanız ayni şekilde bu gibi terimlerimde ifade etme konusunda başarılı olmak zorundasınız.

Keyifli Çalışmalar Dilerim

www.sevdanurgenc.com