#include<iostream>
#include<cmath>// pow fonksiyonunu kullanmak için cmath kütüphanesini ekledik.
using namespace std;

int ikiligionlugacevir(int sayi)//ikiligionlugacevir fonksiyonunun içine 2 tabanındaki
                //sayıyı 10'luk tabana çevirme işlemini tanıtacağız.
{
int d=0,r,c=0,p;//d değişkenini 10'luk tabana çevrilmiş haline eşitlemek için oluşturduk

while(sayi>0)//while döngüsü içine sayi>0 olduk çünkü taban aritmetiği pozitif sayılar için geçerlidir
{
r = sayi%10;
sayi = sayi/10;
p = pow(2,c);//2'lik tabandaki sayının her basamağını 10'luk tabana çevirmek için pow kullandık
d = d + (r*p);//0.us olan d'ye r yani sayi'nın mod 10'dan kalanı ile her basamağın 10'luk tabana
        //çevrilmişiyle toplamının çarpımına eşitledik
c++;
}
cout<<"ikilik sayinin onluk karsiligi:"<<d;}//2'lik tabandaki sayının değeri 10'luk
                      //tabana çevrilmiş halini yazdrdık.

int main(){
  int x;
  cout<<"ikilik sayiyi giriniz=";// x değişkenini ikiligionlugacevir fonksiyonuna gönderiyoruz aşağıda

cin>>x;
ikiligionlugacevir(x);//ikiligionlugacevir fonksiyonunda sayi değişkenine x'i atadık başka birşey de yazabilirdik
           //fakat üstte ikilik sayıyı x değişkeninde cin ile aldığımız için
           // x değişkenini çağırdık fonksiyonda.

}

 

Facebook'dan yorumla