//Zar Oyunu

/*Fonksiyon kullanarak belirli sayıda zar atan bir program yapalım ve bu program bize

hangi sayıdan kaç kere geldiğini göstersin.*/

#include “stdafx.h”
#include “iostream”
#include “locale.h”
#include “stdio.h”

using namespace std;

int zar()
{
return rand () % 6 + 1; /*rand ile gelen sayıyı mod alma (%) işlemi ile 6 ya bölüp kalanını bulduk bu aralıkta 0-5 arasındaki sayılar geleceğinden dolayı +1 ekledik*/

/*rand fonksiyonunu kullandığımız için sonuç hep aynı çıkar, farklı sayılar için srand fonksiyonunu kullanmanız gerekir.*/
}

int main()
{
setlocale(LC_ALL, “turkish”); //Türkçe karakterler için bunu yazıyoruz.
int bir=0, iki=0, uc=0, dört=0, bes=0, alti=0 ;
for (int i = 0; i < 1000; i++)
{
switch (zar()) /* Bu kod ile döndürülmüş sayıyı uygun seçeneğe gönderip gerekli işlemi yapıyoruz.*/
{
case 1: bir++; break; /*1 gelirse bir değerini artırıyor*/
case 2: iki++; break;/*2 gelirse iki değerini artırıyor*/
case 3: uc++; break;/*3 gelirse üç değerini artırıyor*/
case 4: dört++; break;/*4 gelirse dört değerini artırıyor*/
case 5: bes++; break;/*5 gelirse beş değerini artırıyor*/
case 6: alti++; break;/*6 gelirse altı değerini artırıyor*/
default:/*Farklı bir sonuç gelmesine karşın bu kodu yazıyoruz bu örnekte anlatamam ama ilerde yapacağımız örneklerde ne demek istediğimi anlayacaksınız.*/
break;

}
}
cout << “Bir…: ” << bir << endl;
cout << “İki…: ” << iki << endl;
cout << “Üç…: ” << uc << endl;
cout << “Dört…: ” << dört << endl;
cout << “Beş…: ” << bes << endl;
cout << “Altı…: ” << alti << endl;

getchar(); //system(“pause”); ile aynı işi görür.
return 0;
}

Facebook'dan yorumla