Buradaki yazımızda CMD uygulaması yapmıştık. Şimdi ise bu işlemleri button ile nasıl yapacağımızı görelim.

3 Fonksiyonumuz olacak ;

•Bilgisayarı Kapat.

•Oturumu Kapat.

•Bilgisayarı Yeniden Başlat.


Gerekli toolbox elemanları;

1) 3 adet button.

Form şeklimiz;


 

Önce isim uzayımızı ekleyelim;


using System.Diagnostics;

 

Button1, Button2 ve Button 3 komut satırlarına şunları yazalım;


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Process.Start("shutdown", "-s"); //Bilgisayarı Kapat
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Process.Start("shutdown", "-l"); // Oturumu Kapat
}
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Process.Start("shutdown", "-g"); //Bilgisayarı yeniden başlat
}

 

İyi Çalışmalar…