Örnek 1: Dizi Elemanlarını Yazdırma

Örnek 2:

Çıktı:

Örnek 3: 1-50 arasındaki sayıların toplamını tek veya çift olma durumuna göre bulan program

Örnek 4: Dizi Örneği- Not Ortalamasına Göre Kaldın-Geçtin Örneği

Çıktı:

Örnek 5: Döngüler-Yıldızlarla Üçgen Yapma Örneği:

Çıktı:

Örnek 6: Break Örneği: