%Resmin yansımasını alma
clear all;
close all;
a=imread('cameraman.tif');
[s1,s2]=size(a);
A=[-1 0 0;0 1 0; 0 0 1];
for i=1:s1
for j=1:s2
%yukarda belirtilen ilk kordinatlara göre yeni bir kordinat belirtilir
temp=A*[i;j;1];
x_kor=round(temp(1));
y_kor=round(temp(2));
if x_kor==0
x_kor=1;
end
if y_kor==0
y_kor=1;
end
b(s1+1+x_kor,y_kor)=a(i,j);
end
end
%diğer düzenlemelerden farklı olarak resmin yansımasını alır ve iki ayrı panelde kullanıcıya gösterir
imshow(a);
figure;
imshow(b);

Facebook'dan yorumla