%Resmi küçültme
clear all;
close all;
%üzerinde değişiklik yapılacak resim belirtilir
a=imread('cameraman.tif');
%kordinat sisteminde kullanmak için tanımlama yaparız
[s1,s2]=size(a);
%kordinatları istediğimiz ölcülerde küçültürüz
A=[1/2 0 0;0 1/3 0; 0 0 1];
for i=1:s1
  for j=1:s2
%yukarıda belirttiğimiz kordinatları matris sistemine göre for döngüsü içerisine yerleştiririz
    temp=A*[i;j;1];
    x_kor=round(temp(1));
    y_kor=round(temp(2));
    if x_kor==0
      x_kor=1;
    end
    if y_kor==0
      y_kor=1;
    end
%yeni bir kordinat elde ederiz
    b(x_kor,y_kor)=a(i,j);
  end
end
%aradaki farkı görmek için iki ayrı panelde resimleri gösteririz
imshow(a);
figure;
imshow(b);

Facebook'dan yorumla