Evet arkadaşlar bu yazım değişkenler üzerine olacak bildiğiniz üzere bütün programlama dillerinde değişkenler vardır. Değişkenler verilerin taşınması ve tanımlanması gibi işlemlerde kullanılan bir ya da birden fazla karakterlerle isimlendirilen kod parçalarıdır. PHP de değişken isimler $ (dolar işareti) ile başlar ve tanımlanır.

Şimdi ise aşağıda yer alan örneğimizi inceleyelim.


$degisken1 ="Kodumun Dünyası"; // Kodumun Dünyası Değerini Taşır

$degisken2 = "Strong Coder"; // Strong Coder Değerini Taşır

$sayi1 = 20; // 20 Değerini Taşır

$sayi2 = 95; // 95 Değerini Taşır

 

PHP de değişken isimleri bir kelime, isim, anlamlı veya anlamsız sözcükler olabilir. Bu sözcüklerde boşluk ( , – . * + / % ) gibi harf olmayan karakter ve semboller yer alamaz. Yine değişkenlerde tek alt çizgi _ bulunabilir veya değişken alt çizgi ile başlayabilir.

Aşağıda yazan değişkenleri inceleyerek doğru ve yanlış yazılmış değişkenlere bakalım


<strong>YANLIŞ YAZILMIŞ DEĞİŞKENLER</strong>

$sayı=29;

$ad soyad="Melih GÜÇLÜ";

$bir&amp;kayıt="Kodumun Dünyası";

$123=6;

$1bir=1;

$ikinci-sayi=55;

 


<strong>DOĞRU YAZILIŞLARI</strong>

$sayi=29;

$ad_soyad="Melih GÜÇLÜ";

$birkayit="Kodumun Dünyası";

$x123=6;

$bir1=1;

$ikinci_sayi=55;

Değişkenler sayılar ile başlayamaz. Sayılarla başlayan değişkenler PHP için özel değişkenlerdir. Bu konulara daha sonraki yazılarımda değineceğim. Değişkenlerde tire işaret – bulunmaz ayrıca değişkenler büyük ve küçük harflere duyarlıdır. $x ile $X farklıdır.

 

YORUM YAPMAYI UNUTMAYIN 🙂