Bu makalemizde C# Programlama dili ile kodlanmış bir uygulamayı sizlerle paylaşacağız. Uygulamamızda ki ele alınan iki konu bulunmaktadır. Paylaşmış bulunduğumuz bu uygulama ile ilk olarak uygulamanın çalıştırıldığı bilgisayarın sistem özelliklerini öğrenebilirsiniz. İkinci olarak uygulamada ele alınan geometrik şekillerin alan ve çevre hesaplarını hesaplayabilmeniz mümkündür. Geometrik şekiller olarak kare,dikdörtgen,daire ve üçgen şekillerini barındıran bir uygulamadır. Bu uygulamamızı C# Console Application ile geliştirmiş bulunmaktayız. Uygulamamıza aşağıdaki referansları ekliyoruz…

[php]
System.Data.DataSetExtensions
Microsoft.CSharp
System.Core
System
System.Data
System.Management
System.Xml.Linq
System.Xml
[/php]

Aşağıdaki kodları kopyala yapıştır yaparak deneyebilir, çalıştırabilirsiniz.

[csharp] using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Management;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
[DllImport(“kernel32.dll”)]
public static extern void GlobalMemoryStatusEx
(ref MEMORYSTATUSEX hafıza);
[StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Auto)]
public struct MEMORYSTATUSEX
{
public uint dwLength;
public uint dwMemoryLoad;
public ulong ullTotalPhys;
public ulong ullAvailPhys;
public ulong ullTotalPageFile;
public ulong ullAvailPageFile;
public ulong ullTotalVirtual;
public ulong ullAvailVirtual;
public ulong ullAvailExtendedVirtual;
}
static int secim = 0;
static int sekil = 0;
static int sekilalancevre = 0;
static void Main(string[] args)
{

secenekler:
Console.WriteLine(“Sistem Özellikleri (1)”);
Console.WriteLine(“Geometrik Şekillerle Alan ve Çevre Hesaplama (2)”);
Console.Write(“Lütfen Bir Değer Giriniz (1/2) : “);
secim = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if (secim >= 1 && secim <= 2)
{
switch (secim)
{
case 1:
pcozellikleri();
break;
case 2:
sekiller();
break;
}
}
else
{
Console.WriteLine(“Yanlış Cevap Girdiniz!!”);
goto secenekler;
}
Console.ReadKey();
}
static void pcozellikleri()
{
Console.WriteLine(“Bilgisayarınızla ilgili temel bilgileri görüntüleyin”);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“—Windows Sürümü—————————-“);

ManagementObjectSearcher search = new ManagementObjectSearcher(“SELECT * FROM Win32_OperatingSystem”);

foreach (ManagementObject share in search.Get())
{
string surum;
string[] surum1;
surum = share[“name”].ToString();
surum1 = surum.Split(‘|’);
Console.WriteLine(surum1[0].Substring(10));
}

OperatingSystem OS = Environment.OSVersion;
string sistem = OS.ToString();

if (sistem.IndexOf(“Service Pack 1”) != -1)
{
Console.WriteLine(“Service Pack 1”);
}

Console.WriteLine(“———————————————“);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“—İşlemci———————————–“);
ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher(“root\\CIMV2”, “SELECT * FROM Win32_Processor”);
foreach (ManagementObject mo in mos.Get())
{
Console.WriteLine(“İşlemci: ” + mo[“Name”].ToString());
}

MEMORYSTATUSEX hafıza = new MEMORYSTATUSEX();
hafıza.dwLength = 64;

GlobalMemoryStatusEx(ref hafıza);
double ram = (hafıza.ullTotalPhys / (1024 * 1024));
string ram1 = ram.ToString();
if (ram1.Length == 4)
{
Console.WriteLine(“Yüklü Bellek(Ram): ” + ram1.Substring(0, 1) + “,00 GB”);
}
else if (ram1.Length == 5)
{
Console.WriteLine(“Yüklü Bellek(Ram): ” + ram1.Substring(0, 2) + “,00 GB”);
}
else
{
Console.WriteLine(“Yüklü Bellek(Ram): ” + ram1.Substring(0, 3) + ” MB”);
}

if (Environment.Is64BitOperatingSystem) Console.WriteLine(“64 bit İşletim Sistemi”);
else Console.WriteLine(“32 bit İşletim Sistemi”);
Console.WriteLine(“———————————————“);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“—Bilgisayar adı—————————-“);
Console.WriteLine(“Bilgisayar Adı:” + Environment.MachineName);
Console.WriteLine(“Tam Bilgisayar Adı:” + Environment.MachineName);
Console.WriteLine(“———————————————“);
}
static void sekiller()
{
sekiller:
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“—Geometrik Şekiller—————-“);
Console.WriteLine(“Kare (1)”);
Console.WriteLine(“Dikdörtgen (2)”);
Console.WriteLine(“Daire (3)”);
Console.WriteLine(“Dik Üçgen (4)”);
Console.Write(“Hesaplamak İstediğiniz Şekli Seçiniz: “);
sekil = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if (sekil >= 1 && sekil <= 4)
{
hesaplama:
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“——————————-“);
Console.WriteLine(“Alan Hesaplama (1)”);
Console.WriteLine(“Çevre Hesaplama (2)”);
Console.Write(“Lütfen Bir Değer Giriniz (1/2) : “);
sekilalancevre = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();
if (sekilalancevre >= 1 && sekilalancevre <= 2)
hesapla(sekil, sekilalancevre);
else
{
Console.WriteLine(“Yanlış Cevap Girdiniz!!”);
goto hesaplama;
}

}
else
{
Console.WriteLine(“Yanlış Cevap Girdiniz!!”);
goto sekiller;
}
}
static void hesapla(int sekil, int tur)
{
if (sekil == 1)
{
int kenar_uzunluk = 0, alan, cevre;
Console.Write(“Bir Kenar Uzunluğu Giriniz: “);
kenar_uzunluk = Int32.Parse(Console.ReadLine());
alan = kenar_uzunluk * kenar_uzunluk;
cevre = 4 * kenar_uzunluk;
Console.WriteLine();
if (tur == 1)
{
Console.WriteLine(“Karenin Alanı : ” + alan.ToString());
}
else if (tur == 2)
{
Console.WriteLine(“Karenin Çevresi : ” + cevre.ToString());
}
}
else if (sekil == 2)
{
int kisa, uzun, alan, cevre;
Console.Write(“Kısa Kenar Giriniz: “);
kisa = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“Uzun Kenar Giriniz: “);
uzun = Int32.Parse(Console.ReadLine());
alan = kisa * uzun;
cevre = 2 * (kisa + uzun);
Console.WriteLine();
if (tur == 1)
{
Console.Write(“Dikdörtgenin Alanı : ” + alan.ToString());
}
else if (tur == 2)
{
Console.Write(“Dikdörtgenin Çevresi : ” + cevre.ToString());
}
}
else if (sekil == 3)
{
int r, alan, cevre;
Console.Write(“Dairenin Yarı Çapını Giriniz : “);
r = Int32.Parse(Console.ReadLine());
alan = 3 * r * r;
cevre = 2 * 3 * r;
Console.WriteLine();
if (tur == 1)
{
Console.Write(“Dairenin Alanı : ” + alan.ToString());
}
else if (tur == 2)
{
Console.Write(“Dairenin Çevresi : ” + cevre.ToString());
}
}
else if (sekil == 4)
{
double kisa, uzun, alan, cevre, yan;
Console.Write(“1.Dik Kenarı Giriniz : “);
kisa = Int32.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“2.Dik Kenarı Giriniz : “);
uzun = Int32.Parse(Console.ReadLine());
alan = (kisa * uzun) / 2;
yan = kisa * kisa + uzun * uzun;
yan = Math.Sqrt(yan);
cevre = kisa + uzun + yan;
Console.WriteLine();
if (tur == 1)
{
Console.Write(“Dik Üçgenin Alanı : ” + alan.ToString());
}
else if (tur == 2)
{
Console.Write(“Dik Üçgenin Çevresi : ” + cevre.ToString());
}
Console.Read();
}
}

}
} [/csharp]


 

Sistem Özellikleri Çıktısı

Çıktı

Çıktı


Hasan Adıgüzel – (İletişim : mesmed@programmer.net)

Uygulamayı Burdan İndirebilirsiniz.