Microsoft, .Net platformunda çok dağıtık (High Distributed) ve çok katmanlı uygulama geliştrimeyi sağlamıştır.Dağıtık uygulama; Application’un farklı bölümlerininin farklı yerlerde ve farklı mantıklarda çalışmasını sağlar.Sunucular farklı yerde birbirlerinden etkilenmeden kendi işlemlerini çalıştırabilirler.Böylelikle müthiş derece de performans kirliliğinden arıtılmış olacaktır projelerimiz.Bu katmanlı mimarinin çekirdeği işletim sistemidir, en alt katmandır.Alt katmanda üst katmana gidildikçe uygulama katmanları ortaya çıkmaktadır.
CLR( Common Language Runtime – ortak dil çalışma platformu )
İşletim sisteminden üst katmanlara gittiğimizde karşımıza ilk olarak CLR çıkacaktır.CLR yazdığımız kodun işletim sisteminin anlayacağı dile çevrilmesini sağlar (C#,F# yada Visual Basic)Bu işlem sırasında ilk olarak MSIL (Microsoft Intermediate Language)denilen ara dile çevrim yapılır. Bunun amacı CLR de dönüşmeden önce ortak bir yapılandırma sağlamaktır.

JIT (Just In Time- Çalışma Anında Derleme)
MSIL ile dönüştürülen kodlar, JIT derleyicileriyle assembly diline dönüştürülerek işletim sisteminde çalıştırılmaktadır. JIT ram üzerinde çalışır bu sayede yazılımların performansı artar ve bunu hafızadan kullanarak yapar.Fakat ram üzerinde yeterli alan olmadığında bu durum dezavantaj olmaktadır.Bu yüzden hafızanın durumuna göre JIT ler ayrılırlar. Econojit,normal jit ve prejit olmak üzere.

Base Class Library ve Namespace

CLR ‘nin bir üst katmanında bulunur.Bu bileşen geliştiriciler için hazırlanmıştır.İçerisinde bir çok servis sınıf,nesne ve işlemleri bulunmaktadır.
Namespace oluşturuken belirli bir formata uymamız çok önemlidir. Örneğin SirketAdi.UrunAdi.ModulAdi şeklinde olabilir.

.Net içerisinde bulunan ve sıklıkla kullanılan kütüphaneleri inceleyelim.

SYSTEM

İçerisinde matematiksel işlemler,ekran işlemleri,veri türleri,hata türleri gibi temel programlama işlemlerinin yer aldığı kütüphanedir. Bunun dışında diğer ilgili kütüphaneler bu alanın altında hiyerarşik olarak yerleştirilmiştir.

SYSTEM.IO
Dosya ve klasörlere yazma,okuma işlemleri , seriport işlemleri gibi işlemlerin yapıldığı namespace’dir
I (input) O(output) giriş çıkış olarak geçer.
SYSTEM.LINQ
.Net framework 3.5 ile gelmiştir.LINQ sorgulamasını kullanmak için gerekli olan namespace’dir.
SYSTEM.NET
Network,web ve mail işlemleri için kullanılan namespace’dir.
SYSTEM.SECURITY
Yazılım geliştirme esnasında gerekecek güvenlik sistemleri, izin ve yetkilendirmenin kullanımını sağlayan işlemlerin bulunduğu namespace’dir.