JTextField: Tek satırlık bir metin alanı belirtir.Aşağıdaki örnekte ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir.

JPasswordField:Adından da anlaşılabileceği gibi şifre alanı oluşturmamıza yarıyor.

Not: Sizde böyle anlatımlar yapmak isterseniz.Facebook sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Facebook sayfamız

Kolay gelsin.

[php]
/**
* Created by Kodumun Dünyası on 18.01.2016.
*/
//Bu kütüphaneleri eklememiz gerekiyor.
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.JOptionPane;

public class TextFieldFrame extends JFrame
{
private JTextField textField1; // 1. alan
private JTextField textField2; // 2.alan
private JTextField textField3; // 3. alan
private JPasswordField passwordField; // şifre alanı

// TextFieldFrame constructor
public TextFieldFrame()
{
super( "Test edelim JTextField ve JPasswordField" );
setLayout( new FlowLayout() );

textField1 = new JTextField( 10 );//10 satırlık alan oluşturdum
add( textField1 ); // textField1 i JFrame e ekliyorum

// varsayılan olarak gözükecek yazıyı giriyoruz
textField2 = new JTextField( "Yazınızı giriniz" );
add( textField2 ); // textField2 i JFrame e ekliyorum

// varsayılan yazı ve boyut belirtelim
textField3 = new JTextField( "varsayılan yazı", 21 );
textField3.setEditable( false ); // düzenleme olmasın
add( textField3 ); //textField3 i JFrame e ekliyorum

// şifre alanı
passwordField = new JPasswordField( "Gizli metin" );
add( passwordField ); // Bu alanıda jframe e ekleyelim

// register event handlers
TextFieldHandler handler = new TextFieldHandler();
textField1.addActionListener( handler );
textField2.addActionListener( handler );
textField3.addActionListener( handler );
passwordField.addActionListener( handler );
}

private class TextFieldHandler implements ActionListener
{
// textfield olayları
public void actionPerformed( ActionEvent event )
{
String string = ""; // declare string to display

// Kullanıcı enter a bastığında gerçekleşecek olay.
if ( event.getSource() == textField1 )
string = String.format( "textField1: %s",
event.getActionCommand() );

else if ( event.getSource() == textField2 )
string = String.format( "textField2: %s",
event.getActionCommand() );

else if ( event.getSource() == textField3 )
string = String.format( "textField3: %s",
event.getActionCommand() );

else if ( event.getSource() == passwordField )
string = String.format( "passwordField: %s",
event.getActionCommand() );

//JTextField içeriği göster
JOptionPane.showMessageDialog( null, string );
}
}
}

<strong>Ana classımız</strong>

/**
* Created by Kodumun Dünyası on 18.01.2016.
*/
import javax.swing.JFrame;
public class TextFieldTest
{ public static void main( String[] args )
{

TextFieldFrame textFieldFrame = new TextFieldFrame();
textFieldFrame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
textFieldFrame.setSize( 350, 100 ); //çerçeve boyutu
textFieldFrame.setVisible( true ); // çerçeveyi göster
}
}
[/php]

Jtextfield